Piwucal saking Resi Didi Kempot

Didi Kempot. WIKIPEDIA

Swara angin, angin sing ngreridu ati

Ngelingake sliramu sing tak tresnani

Ngalema, ngalem neng dadaku

Tambanana rasa kangen neng atiku

Ngalema, ngalema neng aku

Ben ora adem kesiram udaning dalu

Tadi malam sehabis nonton Kompas TV di acara ‘Tribute to Didi Kempot’, pernyataan pembawa acara, Rosianna Silalahi, membuat saya terus berpikir. Kurang lebih, ia berkata seperti ini, “Kelemahan terbesarku adalah tidak pernah belajar bahasa Jawa. Jadi tidak bisa memaknai lagu-lagu Mas Didi, secara mendalam.”

Deg. Saya pun membatin, mengiyakan pernyataan tersebut. Bagaimanapun juga memaknai sebuah kata (semantik) yang paling afdal adalah memaknai dengan bahasa asal dari kata itu sendiri, baik ditinjau dari segi sintaksis maupun pragmatis.

Seperti nukilan dari lagu ‘Banyu Langit’ yang saya sematkan sebagai pembuka tulisan, kata ngreridu ati apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya menggoda hati. Namun, secara harfiah dalam bahasa Jawa, memiliki arti yang lebih luas daripada itu.

Terlebih lagi kata ngalem dalam lirik tersebut, walaupun artinya sama , dalam bahasa Jawa ada perbedaan makna antara bait pertama dan kedua. Sangat jarang saya menjumpai sebuah tulisan yang mengulas sosok seniman besar tersebut dalam bahasa Jawa.

Ini ironis sekali. Padahal hampir seluruh karyanya itu dalam bahasa Jawa. Mungkin ini kesalahan terbesar kita semua, terutama saya yang tidak mampu memaknai karya-karya besar seorang Didi Kempot, baik secara sintaksis maupun pragmatis dalam bahasa Jawa. Oleh karena itu, saya mencoba mengulas karyanya dalam bahasa Jawa, walaupun amburadul karena ternyata daripada yang saya bayangkan.

Musik punika estu dados basa buwana (universal), mboten kedah mudeng arti syairipun, tiyang sepuh punopo enom, alit punapa ageng, sinten kemawon saged nembang. Ngelagokaken tembang saking pundi kemawon asalipun, menawa wiramanipun cocok damel badan kepengin obah, ndadosaken polatan sumringah, sumeh, lan sakpiturutanipun.

Awit saking musik ugi basa Jawi saged mumbul dipunremeni, utaminipun generasi milenial akhir-akhir menika. Utaminipun awit jalaran saking tekanipun Resi Didi Kempot ing laladan panggung musik saengga moncer tekan pundi-pundi sumrambah njaban rangkah.

Basa Jawa ingkang adiluhung, mbaka sekedik kicalan maknanipun. Obah mosikipun donya modern tuwin sadaya pengaruh utaminipun pengaruh saking donya kulon (western influence) sampun ngowahi pemahaman ingkang gandhenganipun kalihan bahasa Jawi, langkung-langkung generasi enggal.

Resi Didi Kempot liwat basa musik sampun nggigah kesadaran masyarakat Jawi, bilih lestarinipun basa Jawi menika dados tanggel jawab sedoyo. Mboten namung ing pundakipun para guru-guru punapa penggiat seni budaya. Menawi tiyang sanes kemawon kepingin sinau basa Jawi, mboten jumbuh menawi tiyang jawi mboten tumut nguri-uri budayanipun piyambak.

Ingkang kaping kalih Resi Didi Kempot maringi tuladha bilih babagan pedhot katresnan menika mboten pareng dipungrantesi, nanging malah kagem sarana piwucal gesang ingkang optimis.

“Sing uwis yo uwis, lara ati, ya, oleh. Ning, tetep kerja. Sebab, urip ora isa diragati nganggo tangismu.” Menika ingkang asring dingendikakaken.

Tuladha ingkang utami saking Resi Didi Kempot, inggih meniko babagan urip bebrayan ing ngalam donya punika, utaminipun peduli kamanungsan. Ing jaman sakmeniko trenyuh, sedih, lan lara ati dipun manfaataken dados komoditas ekonomi (eksploitasi kesedihan) dados sarono ingkang lazim kagem ngeduk rejeki.

Kasedihan, kasusahan, kawirangan, lan kegelan menika ingkang paling asring dipun tayangaken. Punapa malih menawi wonten bencana alam malah kagem
wisata becana, tekanipun sarana pamer lomaning ati.

Kados sedaya kala wau mboten dados trap-trapanipun Resi Didi Kempot, mungguhna sedaya tema tembang karyanipun babagan pedhot katresnan
tuwin kasedihan.

Soalipun meh sepalih gesangipun saha banda donyanipun Resi Didi Kempot dipun sumbangaken kagem liyan, kagem kamanungsan.

Sugeng tindak Didi Prasetyo, mugi sedaya kasaenan dipun tampi Gusti Kang Murbeng Dumadi.

 

 

Kasongan, 08 Mei 2020