Memperkaya Kearifan Lokal dengan Bahasa Daerah

Kekuatan budaya sangat bergantung kepada masyarakat yang memeliharanya. Cara efektif dalam memelihara dan mengembangkannya dengan mengoptimalkan penggunaan bahasa daerah. Bahasa mengandung banyak ungkapan-ungkapan yang mencerminkan budaya masyarakatnya dan kebudayaan yang baik akan melahirkan manusia yang baik pula.